Tag Archives: Bài 69: Tiếp Tục Bài Giảng Trên Núi

Bài 69: Tiếp Tục Bài Giảng Trên Núi

Bài 69: Tiếp Tục Bài Giảng Trên Núi 28/04/2016 1317   NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI         MA-THI-Ơ 5:7-37 Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu.   Ma-thi-ơ 5:7, “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được …

Read More »