Tag Archives: Bài 69: Xức Dầu Cho Kẻ Vâng Phục

Bài 69: Xức Dầu Cho Kẻ Vâng Phục

Bài 69: Xức Dầu Cho Kẻ Vâng Phục 28/04/2016 2071 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới           Trong những bài vừa qua, chúng ta đã học về khái niệm Nước Đức Chúa Trời và đã khảo sát 2 cuộc đời tương phản đó là Sa-mu-ên và Sau-lơ. …

Read More »