Tag Archives: Bài 75: Ba Sự Thật Về Tội Lỗi

Bài 75: Ba Sự Thật Về Tội Lỗi

Bài 75: Ba Sự Thật Về Tội Lỗi 15/09/2016 2570 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Trong chương trình lược khảo toàn bộ Kinh thánh, chúng ta đã tìm hiểu 2 sách 1&2 Sa-mu-ên. Những tội lỗi của Đa-vít đã được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta …

Read More »