Tag Archives: Bài 77: Mười Hai Sứ Đồ

Bài 77: Mười Hai Sứ Đồ

Bài 77: Mười Hai Sứ Đồ 03/11/2016 8100 NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI     Trong đoạn 10 này tiếp tục nói về tiến trình mà chúng ta đã thấy trong Tin lành Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu sau khi đã ban bố nền đạo đức trong luật pháp của Nước Trời, …

Read More »