Tag Archives: Bài 78: Các Vua Và Tiên Tri (TT)

Bài 78: Các Vua Và Tiên Tri (TT)

Bài 78: Các Vua Và Tiên Tri (TT) 21/11/2016 1679 NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI     Kính mời quí vị cùng lật ra trong sách 1 Các vua 22 để theo dõi câu chuyện xảy ra cho một tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Trong bài vừa qua, …

Read More »