Tag Archives: Bài Ca Cảm Tạ Chúa

Bài Ca Cảm Tạ Chúa

Bài Ca Cảm Tạ Chúa 16-11-2016 581 BÀI CA CẢM TẠ CHÚA “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ Ngài” Thi Thiên 103:2       Suốt tuần lễ của đầu tháng 11/2016, những trận mưa dai dẵng, các cơn lũ lụt diễn …

Read More »