Tag Archives: Bài Ca Của Cô Ma-ri –Lu-ca 1:39-55

Bài Ca Của Cô Ma-ri –Lu-ca 1:39-55

Bài Ca Của Cô Ma-ri Lu-ca 1:39-55   Câu gốc: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe những lời của bà Ê-li-sa-bét, cô Ma-ri có …

Read More »