Tag Archives: Bài Ca Tôn Vinh–Lu-ca 1:46-55

Bài Ca Tôn Vinh–Lu-ca 1:46-55

Bài Ca Tôn Vinh Lu-ca 1:46-55 Câu gốc: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri tôn vinh Chúa những điều gì? Ba đối tượng nào được …

Read More »