Tag Archives: Bài cầu nguyện chung

Bài cầu nguyện chung

Bài cầu nguyện chung NIỀM TIN CĂN BẢN 01:54 25/11/2019 Lạy Cha chúng con ở trên trời Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con …

Read More »

Bài cầu nguyện chung

Bài cầu nguyện chung NIỀM TIN CĂN BẢN 01:54 25/11/2019   Lạy Cha chúng con ở trên trời Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng …

Read More »