Tag Archives: BAI HOC TRUONG CHUA NHAT –Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

BAI HOC TRUONG CHUA NHAT –Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Chúa Nhật ngày 17/3/2019 Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Giăng 15:4-7 Câu gốc: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: …

Read More »