Tag Archives: BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 13/10/2019 Tình Chúa Bao La

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 13/10/2019 Tình Chúa Bao La

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 13/10/2019 Tình Chúa Bao La Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13 Câu gốc: “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; Khi Ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi” …

Read More »