Tag Archives: BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019 Bí Quyết Để Kết Quả Giăng 15:4-5 Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Câu …

Read More »