Tag Archives: BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019 Hiệp Một Và Tận Tâm Phi-líp 2:19-24 Câu gốc: “Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa …

Read More »