Tag Archives: BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019 Vợ Chồng Thuộc Về Nhau I Cô-rinh-tô 7:1-6 Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có …

Read More »