Tag Archives: BÀI HỌC TỪ ĐƯỜNG HẦM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/04

BÀI HỌC TỪ ĐƯỜNG HẦM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/04

BÀI HỌC TỪ ĐƯỜNG HẦM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/04 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-4/200417-TNHN-BAI-HOC-TU-DUONG-HAM.mp3 Trong hành trình theo Chúa, chúng ta được dạy dỗ qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại với Hội Thánh. Nhưng Chúa cũng dạy dỗ chúng ta ngay cả trong những kinh nghiệm thường ngày của cuộc …

Read More »