Tag Archives: Bài Học Từ Hoàn Cảnh

Bài Học Từ Hoàn Cảnh

Bài Học Từ Hoàn Cảnh Giê-rê-mi 3:1-11 “Dù Ta đã bỏ Ít-ra-ên bội nghịch và đã cho nó tờ để, vì cớ nó ngoại tình, Ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó, là Giu-đa, chẳng sợ sệt chi; nhưng nó cũng cứ đi hành dâm” (câu 8). Câu …

Read More »