Tag Archives: Bài Học từ Phép Lạ Hóa Bánh

Bài Học từ Phép Lạ Hóa Bánh

Giăng 6:1-15 “Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng …

Read More »