Tag Archives: Bài Thơ Cho Ngày Lễ Mẹ

Bài Thơ Cho Ngày Lễ Mẹ

Ngày từng ngày… Mặc thời gian mưa dầm hay nắng dãi Trên biền dâu nương ngô hay nổng sắn Dưới ruộng sâu… Quần ống cao ống thấp Cấy mạ cho rồi trên mảnh ruộng mặn đồng chua. Không nghỉ trưa… Cục cơm vắt, muối, dưa, cà người ăn vội Về …

Read More »