Tag Archives: Bài tín điều các sứ đồ (Phần 2)

Bài tín điều các sứ đồ (Phần 2)

Bài tín điều các sứ đồ (Phần 2) NIỀM TIN CĂN BẢN 02:06 25/11/2019       Oneway.vn – Niềm Tin Về Chúa Giê-xu Phần thứ hai của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ như sau: “Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa …

Read More »