Tag Archives: Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ – Sparrows?

Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ – Sparrows?

Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ – Sparrows? Ngày 03/05/2022 Mục sư Nguyễn Gia Hiền Chúng ta đã nói đến có khoảng 10 ngàn loài chim khác nhau, chia thành 252 họ (families). Theo tin tức khoa học BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-57150571) vào tháng 5 năm 2021, người ta ước tính trên thế …

Read More »

Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ – Sparrows?

Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ – Sparrows?Ngày 03/05/2022 Mục sư Nguyễn Gia Hiền   Chúng ta đã nói đến có khoảng 10 ngàn loài chim khác nhau, chia thành 252 họ (families). Theo tin tức khoa học BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-57150571) vào tháng 5 năm 2021, người ta ước tính trên …

Read More »