Tag Archives: Bạn Biết Gì Về Con Chiên/Cừu – Sheep? (2)

Bạn Biết Gì Về Con Chiên/Cừu – Sheep? (2)

Bạn Biết Gì Về Con Chiên/Cừu – Sheep? (2) Chúng ta đã nói đến con chiên/cừu thật thơ ngây, hiền lành, và không biết tự vệ, nên chúng thật cần người chăn chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ chúng. Chiên/cừu là con vật thanh sạch, hiền lành, nhu mì, …

Read More »