Tag Archives: BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 10/2023

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 10/2023

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 10/2023   Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, Hãy xem kẻ làm ruộng : họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất Cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và mưa …

Read More »