Tag Archives: Bản chất chiến thắng của Hội thánh

Bản chất chiến thắng của Hội thánh

Bản chất chiến thắng của Hội thánh Hội thánh là một thể chế vô cùng quyền năng trên đất, và là một sự đe dọa chết người đối với ma quỷ. Hội thánh không chỉ thuần túy là tập hợp của những cá nhân đến với nhau trong Đấng Christ. …

Read More »