Tag Archives: Ban Cho Có Phước Hơn Nhận Lãnh –Châm-ngôn 11:24-26

Ban Cho Có Phước Hơn Nhận Lãnh –Châm-ngôn 11:24-26

Ngày 9 Ban Cho Có Phước Hơn Nhận Lãnh Châm-ngôn 11:24-26 11:24 Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. 11:25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người …

Read More »