Tag Archives: Bạn có đang chôn giấu những ‘ta-lâng’?

Bạn có đang chôn giấu những ‘ta-lâng’?

Bạn có đang chôn giấu những ‘ta-lâng’? DƯỠNG LINH 01:34 07/07/2020   Oneway.vn – Chúa ban cho bạn những ta-lâng. Bạn có biết đó là gì và giá trị như thế nào không?  Chúa ban cho bạn ta-lâng (tài năng) như nguồn “vốn đầu tư”. Và một ngày nào đó …

Read More »