Tag Archives: Bạn có giống Cha?

Bạn có giống Cha?

Bạn có giống Cha? DƯỠNG LINH 10:26 27/04/2022 Oneway.vn – Mỗi người đều sống theo hình ảnh vinh hiển của Đức Chúa Con, cũng chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời, theo những cách riêng. Mỗi chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Chúa Jêsus Christ …

Read More »