Tag Archives: Bạn có thể cho Đấng Christ điều gì?

Bạn có thể cho Đấng Christ điều gì?

Bạn có thể cho Đấng Christ điều gì? DƯỠNG LINH 01:43 10/09/2020     Oneway.vn – Khi tác giả Thi-thiên kêu lên, “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”. Câu trả lời là: “Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, Mà cầu …

Read More »