Tag Archives: Bạn Có Thể Trở Thành Một Nhân Chứng Hiệu Quả!

Bạn Có Thể Trở Thành Một Nhân Chứng Hiệu Quả!

Bạn Có Thể Trở Thành Một Nhân Chứng Hiệu Quả! Nhiều Cơ đốc nhân sống với cảm xúc có lỗi và tự trách mình về bổn phận làm chứng của họ. Biết mình phải làm chứng, nhưng họ cảm thấy không xứng đáng hoặc gần như là kẻ phản bội …

Read More »