Tag Archives: Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Chưa?

Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Chưa?

Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Chưa?     Bạn đã từng thấy một con chim lo lắng bao giờ chưa? Con chim mà có những vết nhăn hằn trên trán nó? Có lẽ cặp mắt nó mệt mỏi và đỏ ngầu với những quầng thâm do …

Read More »

Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Chưa?

Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Chưa?     Bạn đã từng thấy một con chim lo lắng bao giờ chưa? Con chim mà có những vết nhăn hằn trên trán nó? Có lẽ cặp mắt nó mệt mỏi và đỏ ngầu với những quầng thâm do …

Read More »