Tag Archives: Bàn Để Bánh Trần Thiết–Xuất Ê-díp-tô Ký 25:23-30

Bàn Để Bánh Trần Thiết–Xuất Ê-díp-tô Ký 25:23-30

Ngày 28 Bàn Để Bánh Trần Thiết Xuất Ê-díp-tô Ký 25:23-30 25:23 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, 25:24 bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh; 25:25 rồi …

Read More »