Tag Archives: Bản Năng Tự Nhiên Hay Chọn Lựa Tội Lỗi?

Bản Năng Tự Nhiên Hay Chọn Lựa Tội Lỗi?

Bản Năng Tự Nhiên Hay Chọn Lựa Tội Lỗi? Rô-ma 1:24-28 1:24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 1:25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy …

Read More »