Tag Archives: Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời? Câu hỏi: Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời? Trả lời: Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng cuối cùng thì chỉ có hai sự lựa chọn về nơi mà bạn sẽ đi khi qua đời là: thiên đàng hoặc địa ngục. …

Read More »