Tag Archives: Bản Tính Zax–Zax Nature (Anh & Việt) ngày 8/10/2019 -link from ODB

Bản Tính Zax–Zax Nature (Anh & Việt) ngày 8/10/2019 -link from ODB

Bản Tính Zax–Zax Nature  (Anh & Việt) ngày 8/10/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »