Tag Archives: BẮT CHƯỚC CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/10

BẮT CHƯỚC CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/10

BẮT CHƯỚC CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 1/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191001-TNHN-BAT-CHUOC-CHUA.mp3 “Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta …

Read More »