Tag Archives: BÁU VẬT TRONG BÌNH ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/10

BÁU VẬT TRONG BÌNH ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/10

BÁU VẬT TRONG BÌNH ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191003-TNHN-BAU-VAT-TRONG-BINH-DAT.mp3 “Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:7) Chiếc bình đất trông có …

Read More »