Tag Archives: BAY

BAY, CHẠY, VÀ CẦU NGUYỆN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/08

BAY, CHẠY, VÀ CẦU NGUYỆN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/08 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-8/200816-TNHN-BAY-CHAY-VA-CAU-NGUYEN.mp3 Biết tin người yêu quý của mình sắp qua đời trong khi bản thân lại ở quá xa – Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy bạn sẽ làm gì? Đối với Marlene, những gì cô làm là bay, …

Read More »