Tag Archives: Bảy Cột Trụ Mang Đến Sự Bình An

Bảy Cột Trụ Mang Đến Sự Bình An

Mục Sư Rick Warren   Chúa luôn luôn ban phước cho chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước. Sau khi quyển sách “Sống Theo Mục Đích” được xuất bản và trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử, điều này cho thấy Chúa muốn sử dụng …

Read More »