Tag Archives: Bày Tỏ Danh Chúa Qua Đời Sống–Ma-thi-ơ 5:13-16

Bày Tỏ Danh Chúa Qua Đời Sống–Ma-thi-ơ 5:13-16

Bày Tỏ Danh Chúa Qua Đời Sống Ma-thi-ơ 5:13-16       Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »