Tag Archives: Bày Tỏ Đức Tin Qua Việc Làm –Gióp 31:16-23

Bày Tỏ Đức Tin Qua Việc Làm –Gióp 31:16-23

Bày Tỏ Đức Tin Qua Việc Làm Gióp 31:16-23   Câu gốc: “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp …

Read More »