Tag Archives: Bày Tỏ Tình Yêu

Bày Tỏ Tình Yêu

Bày Tỏ Tình Yêu ngày 3/12/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống.I Giăng 4:11-12 “Hỡi người rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả, bày tỏ tình yêu là một chọn …

Read More »