Tag Archives: Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước MỘT THI TẬP TÂM LINH THẬT TƯƠI MÁT TÂM HỒN! Mục sư, Nhà thơ Thanh Hữu (TH) vừa cho ra đời… đứa con tinh thần nữa của mình với một tên gọi thật… mát mẻ là “Bên Dòng Nước”. Tôi đã đọc và có lời bình về …

Read More »