Tag Archives: Bết-lê-hem Ép-ra-ta–Ma-thi-ơ 2:1-6

Bết-lê-hem Ép-ra-ta–Ma-thi-ơ 2:1-6

Bết-lê-hem Ép-ra-ta Ma-thi-ơ 2:1-6 “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Ít-ra-ên, tức dân Ta” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Địa danh Bết-lê-hem Ép-ra-ta có ý là gì? …

Read More »