Tag Archives: Bết-lê-hem: Thị trấn nhỏ

Bết-lê-hem: Thị trấn nhỏ, Tầm quan trọng lớn

Bết-lê-hem: Thị trấn nhỏ, Tầm quan trọng lớn DƯỠNG LINH 08:12 22/12/2021 Oneway.vn – Từ thị trấn nhỏ bé của Bết-lê-hem đến bất cứ nơi nào chúng ta thấy mình trong Giáng sinh này, Ngài đã làm những điều tuyệt vời cho chúng ta. Vài năm trước, tôi đã ghé thăm …

Read More »