Tag Archives: Bí Quyết Để Kết Quả– Giăng 15:4-5

Bí Quyết Để Kết Quả– Giăng 15:4-5

Bí Quyết Để Kết Quả Giăng 15:4-5   Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có kinh …

Read More »