Tag Archives: Biến Đổi Từ Trong Tâm Trí

Biến Đổi Từ Trong Tâm Trí

Biến Đổi Từ Trong Tâm Trí Đăng bởi Sưu Tầm  – 27/11/2020 1303 “Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em.” – Ê-phê-sô 4:23 BDM Bên cạnh quyết tâm hành động để được biến đổi, tâm trí chính là điều kế tiếp chúng ta cần thật sự quan tâm …

Read More »