Tag Archives: Biện giáo Cơ Đốc là gì?

Biện giáo Cơ Đốc là gì?

CÂU HỎI Biện giáo Cơ Đốc là gì? TRẢ LỜI Từ “biện giáo” nguồn gốc từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “bào chữa, bảo vệ”. Vậy, biện giáo Cơ Đốc là ngành khoa học biện luận bảo vệ niềm tin của Cơ Đốc nhân. Có rất nhiều …

Read More »