Tag Archives: BIẾT CHÚA

BIẾT CHÚA

BIẾT CHÚA Songdaoonline.com Mục sư Vũ Ngọc Văn Chữ Biết trong sách Tin lành và thư tín của sứ đồ Giăng [1] Có hai nhóm chữ đặc trưng về sứ đồ Giăng, một trong hai nhóm chữ ấy là do Đức Thánh Linh khiến ông công bố về mình và …

Read More »