Tag Archives: BIẾT CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/02

BIẾT CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/02

BIẾT CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/02 xem bài hát: Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu – Huỳnh Giao | Oneway Worship Là người tin Chúa, chúng ta phải biết Chúa, biết tấm lòng và ý muốn Ngài để sống một cách xứng đáng. Điều đáng mừng là những gì chúng …

Read More »