Tag Archives: Biết Chúa Và Phục Vụ Ngài–I Sử-ký 28:9-10

Biết Chúa Và Phục Vụ Ngài–I Sử-ký 28:9-10

Biết Chúa Và Phục Vụ Ngài I Sử-ký 28:9-10 28:9 Còn ngươi, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm …

Read More »