Tag Archives: Biết Lắng Nghe

Biết Lắng Nghe

Biết Lắng Nghe Từ bài giảng luận “Lắng Nghe Lời Chúa” CN Aug 06, 2019 – Hội Thánh North Hollywood Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận (Gia-cơ 1:19) (đọc Gia-cơ 1:19-21) Từ trước đến giờ, mỗi …

Read More »